Vietnamese Community

Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 25, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trang Mạng Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho tất cả các Cộng Đồng Công Giáo Người Việt trên thế giới và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt của các Cộng Đồng Công Giáo người Việt trên toàn thế giới được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ giờ và tiếp tục trong tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn Kitô giáo và các Nhà Thờ Công Giáo hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply