All Posts By

admin

English/French Community

E-Commerce

May 30, 2020

Click the link below to go to “E-Commerce” Website

Welcome to the Online Shopping Website – the destination for all your shopping needs for imported products. Specializing in genuine items of brands from Canada, USA, and many other countries. Commit goods to be purchased from reputable stores and distributed to dealers through their headquarters in Canada. From the dealer, the product will be delivered directly to your hands. Coming to this Online Buy and Sell Website, you will have a convenient, economical and safe online shopping experience with just one click.

Vietnamese Community

Mua Bán Trực Tuyến

May 30, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trang Mạng Mua Bán Trực Tuyến”

Chào mừng bạn đến với Trang Mạng Mua Bán Trực Tuyến – điểm đến cho mọi nhu cầu mua sắm sản phẩm ngoại nhập của bạn. Chuyên các mặt hàng chính hãng của những thương hiệu đến từ Canada, Mỹ, và nhiều nước khác. Cam kết hàng hóa được mua từ các cửa hàng uy tín và phân phối đến đại lý thông qua trụ sở chính tại Canada. Từ đại lý, sản phẩm sẽ được giao trực tiếp đến tay bạn. Đến với Trang Mạng Mua Bán Trực Tuyến này, bạn sẽ có một trải nghiệm mua sắm online tiện lợi, tiết kiệm và an toàn chỉ với một cú click chuột.

Vietnamese Community

Trường Trung Học Lê Quý Đôn TPHCM (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 28, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trường Trung Học Lê Quý Đôn TPHCM”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho trường Lê Quý Đôn TPHCM và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng (mở) Lưu Bút và Nhật Ký Trường Lê Quý Đôn ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt học đường của trường được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ năm 1950 cho đến nay và tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn xưa và nay hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Hội Thánh Tin Lành Người Việt Thế Giới (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 26, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trang Mạng Hội Thánh Tin Lành Người Việt Thế Giới”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho tất cả các Hội Thánh Tin Lành Người Việt trên thế giới và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Mạng Hội Thánh Tin Lành Người Việt Thế Giới ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt của các Hội Thánh Tin Lành người Việt trên toàn thế giới được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ giờ và tiếp tục trong tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn Cơ Đốc giáo và các Hội Thánh Tin Lành hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 25, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trang Mạng Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho tất cả các Cộng Đồng Công Giáo Người Việt trên thế giới và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Thế Giới ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt của các Cộng Đồng Công Giáo người Việt trên toàn thế giới được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ giờ và tiếp tục trong tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn Kitô giáo và các Nhà Thờ Công Giáo hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Danh Mục Kinh Doanh Người Việt Canada (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 23, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào Trang Mạng “Danh Mục Kinh Doanh Người Việt Canada”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho tất cả các Cơ Sở Kinh Doanh Người Việt tại Canada và cho tất cả các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trang Mạng Danh Mục Kinh Doanh Người Việt Canada của chúng tôi.

Vietnamese Community

Trường Trung Học Công Giáo Saint Paul Sàigòn (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

May 20, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trường Trung Học Công Giáo Saint Paul Sàigòn”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho trường Saint Paul Saigon và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng (mở) Lưu Bút và Nhật Ký Trường Trung Học Công Giáo Saint Paul Sàigòn ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt học đường của trường được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ năm 1950 cho đến nay và tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn xưa và nay hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Trường Trung Học Gia Long Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

April 1, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trường Trung Học Gia Long Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho trường Gia Long Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng (mở) Lưu Bút và Nhật Ký Trường Trung Học Gia Long Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt học đường của trường được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ năm 1950 cho đến nay và tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn xưa và nay hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Trường Trung Học Pétrus Ký Lê Hồng Phong TPHCM (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

April 1, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trường Trung Học Pétrus Ký Lê Hồng Phong TPHCM”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho trường Pétrus Ký Lê Hồng Phong TPHCM và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng (mở) Lưu Bút và Nhật Ký Trường Trung Học Pétrus Ký Lê Hồng Phong ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt học đường của trường được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ năm 1950 cho đến nay và tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn xưa và nay hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Trường Trung Học Công Giáo Lasan Taberd Sàigòn (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

April 1, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Trường Trung Học Công Giáo Lasan Taberd Sàigòn”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho trường Lasan Taberd Saigon và cho tất cả các hội viên đăng ký và các sử dụng viên và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Đây là Trang Mạng (mở) Lưu Bút và Nhật Ký Trường Trung Học Lasan Taberd Sàigòn ghi nhận lại tất cả những sinh hoạt học đường của trường được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian kể từ năm 1950 cho đến nay và tương lai. Nó là một hệ thống lưu giữ lại toàn bộ dữ liệu và sẽ giúp cho bạn tìm kiếm lại những thông tin và hình ảnh một cách nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột.
Bạn sẽ thấy nó rất khác biệt và hiệu quả hơn facebook trong việc truy tìm những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải quá lâu (thậm chí những thông tin và hình ảnh đã được đăng tải hơn vài chục năm). Tôi tha thiết thân mời các bạn xưa và nay hãy tham gia đăng ký và đóng góp bài viết cũng như những hình ảnh xưa và nay để làm tăng giá trị và ý nghĩa của trang mạng này.

Vietnamese Community

Tìm bạn bốn phương (Trang mạng dịch vụ miễn phí 100%)

March 1, 2020

Nhấn đường link sau đây để vào “Tìm bạn bốn phương”
Đây là một trang mạng miễn phí 100% cho tất cả các hội viên đăng ký và cho tất cả các sử dụng viên khắp nơi trên thế giới và tuyệt đối không bị giới hạn bởi số lần sử dụng

Trang Mạng Người Việt Hẹn Hò là trang website nghiêm túc, uy tín, kín đáo, trung thực và hoàn toàn miễn phí mà không bị giới hạn bởi số lần sử dụng cũng như những giới hạn về thời gian, được thiết kế trong mùa dịch bệnh Covid-19 để giúp những bạn độc thân tranh thủ thời gian này để có cơ hội làm quen với nhau và tiến đến hôn nhân. Không giống các website hẹn hò khác, mổi hồ sơ và hình ảnh sẽ được kiểm duyệt thật kỹ lưỡng để tránh những nội dung không được lành mạnh trước khi đưa lên trang mạng này của chúng ta. Trang Mạng Người Việt Hẹn Hò sẽ là nhịp cầu hiệu quả để giúp bạn tìm một nửa yêu thương của mình. Tạo hồ sơ để gặp gỡ và làm quen người đặc biệt đó ngay ngày hôm nay.